Política de privacitat/ Protecció de dades

Fusta’m (d’ara endavant la Companyia) posa en coneixement dels usuaris de la pàgina www.fustam.cat (d’ara endavant la Pàgina) la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.

Per a això s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals facilitades seran inclosos en els fitxers, manuals o automatitzats registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota titularitat de la Companyia, que utilitzarà per a l’adequada gestió de la relació contractual.

Li informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel.lació mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili de la Companyia situat al carrer Joaquim Costa 62, local 1 – 08008 Barcelona.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la Companyia.
La navegació per la Pàgina deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzats amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Pàgina.